Добредојдовте на страната на Педијатриска Прва Помош
Овие видеа за обука ги покриваат најважните теми од педијатриската прва помош и CPR.
Тие претставуваат дел од една поопширна алатка за континуирано учење не само за предучилишните и просветните работници, туку и за пошироката јавност. ​
Ви нудиме избор од два типа на серијали.
Краток, составен од 10 важни епизоди, со траење до 1 една минута, и подолг серијал со 12 епизоди, кој зборува подетално за наведените теми.
Кратки видеа:
Педијатриска прва помош

Да помогнеме кон побезбедно детство!

Кликнете лајк и споделете ги видеата на вашите пријатели